Výbory sjezdu

Organizační výbor sjezdu

Předsedkyně organizačního výboru:
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Místopředseda organizačního výboru:
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

prof. Ing. Jan John, CSc., předseda ČSCH
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.
RNDr. Helena Pokorná
Ing. Alena Vlková
Ing. Radmila Řápková

Vědecký výbor sjezdu

Předseda vědeckého výboru:
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
Místopředseda vědeckého výboru:
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
prof. Ing. Ivan Gros, CSc.
prof. RNDr. Petr Hermann, Ph.D.
doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
RNDr. Pavel Zachař, CSc.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.