• Příprava a funkcionalizace nanomateriálů, hybridní systémy
  • Uhlíkové nanomateriály
  • Nanomateriály v medicínských a senzorických aplikacích
  • Nanomateriály v environmentální chemii
  • Nanomateriály v energetice, solární cely
  • Fotokatalytické a katalytické aplikace nanomateriálů
  • Kvantové tečky, fluorescenční nanomateriály
  • Nanomateriály pro elektronické, magnetické a spintronické technoogie

Seznam přednášek:

PONDĚLÍ 5.9.2016 (místnost 319)

9:30 – 10:00 P. Cígler
Fluorescent nanodiamonds as non-photobleachable responsive probes
10:00 – 10:15 P. Filipczak, M. Kozanecki
Raman analysis of graphene
10:15 – 10:30 N. Bugárová, Z. Špitálský, P. Šiffalovič, M. Bodík, M. Koneracká, M. Zaťovičová, M. Omastová
Biosenzory na báze modifikovaného grafén oxidu
10:30 – 10:45 J. Grégr, S. Nevyhoštěný, K. Havlíček, E. Kuželová-Košťáková
Kompozitní nanovlákna

11:15 – 11:45 J. Homola
Plasmonic biosensors and their applications
11:45 – 12:00 V. Ranc, A. Balzerová, A. Fargašová, Z. Chaloupková, Z. Medříková, R. Zbořil
Magneticky asistovaná povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (MA-SERS) jako nástroj detekce fyziologicky aktivních sloučenin
12:00 – 12:15 O. Petruš, A. Oriňak, R. Oriňaková, Z. Orságová Králová, K. Kovaľ, E. Múdra, L. Kvetková, F. Lofaj
Plazmonové nanoštrukturované povrchy pripravené koloidnou litografiou

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 319)

9:30 – 10:00 A. Panáček, M. Smékalová, Š. Hradilová, R. Večeřová, M. Kolář, R. Prucek, L. Kvítek, R. Zbořil
Biologická aktivita nanočástic stříbra: historie, současnost a perspektiva
10:00 – 10:15 Š. Hradilová, A. Panáček
Modifikace povrchu ortopedických implantátů pomocí nanočástic stříbra
10:15 – 10:30 L. Markušová-Bučková, R. Oriňaková, A. Oriňak, M. Giretová, Ľ. Medvecký, M. Kupková, M. Hrubovčáková, K. Kovaľ
Biodegradovateľné materiály pre ortopedické aplikácie
10:30 – 10:45 J. Macko, R. Oriňaková, A. Oriňak
Modulácia hydrofobicity mikro- a nanotextúrnych povrchov pre adhéziu živých bunkových línií

11:15 – 11:45 M. B. Gawande
Recent advances in nanocatalysis
11:45 – 12:00 K. Poláková, Z. Marková, T. Malina, A. Bakandritsos, A. Malá, J. Skopalík, R. Zbořil
Superparamagnetic iron oxdes nanoparticles as contrast agents for MRI application
12:00 – 12:15 I. Smoradová, R. Oriňaková, A. Oriňak, J. Hovancová, J. Radoňák, K. Budzová
Enkapsulácia langerhansovych ostrovčekov a elektrochemické stanovenie glukózy a inzulínu


Seznam posterů:

Nanomateriálová chemie
5P-01 E. Adamek, W. Baran, M. Cholewiński, R. Adamczyk, B. Pelczar:
Differentiation of the photocatalytic degradation mechanisms of organic compounds based on sulfonamides
5P-02 W. Baran, E. Adamek, R. Adamczyk, M. Cholewiński, J. Wilk, A. Szymkiewicz:
Classification of the treatment methods of wastewater that contain high concentration of antibiotics
5P-03 Z. Kolská, S. Lupínková, M. Benkocká, A. Řezníčková, V. Švorčík:
Roubování povrchů polymerních substrátů pro bioaplikace
5P-04 P. Henke, J. Mosinger:
Antibakteriální nanočástice připravené z nanovlákenných materiálů
5P-05 V. Pivodová, A. Galandáková, A. Panáček, R. Prucek, J. Gallo, J. Ulrichová:
Hodnocení cytotoxicity materiálů používaných k výrobě kloubních náhrad
5P-06 A. Vitásková:
Studium biokompatibilních vrstev polymerů kyseliny mléčné (PLA)
5P-07 O. Kvítek, D. Fajstavr, A. Řezníčková, P. Slepička, Z. Kolská, V. Švorčík:
Žíhání tenkých vrstev Au naprášených na polyimidu a polyetheretherketonu
5P-08 A. Řezníčková, O. Kvítek, Z. Kolská, M. Orendáč, V. Švorčík:
Magnetic properties of polyethylene coated with sulfonated copper phthalocyanine
5P-09 V. Brožek, R. Mušálek, M. Vilémová, T. F. Kubatík, M. Janata, L. Mastný, V. Sýkora:
Decomposition of silver chloride by water stabilized plasma radiation
5P-10 L. Kvítek, K. Kostelanská, R. Pocklanová, A. Panáček, R. Prucek :
Porovnání způsobu termické iniciace při redukční přípravě nanočástic stříbra
5P-11 R. Vyhnálková, J. Soukupová, R. Zbořil:
Příprava antimikrobiálnĕ aktivního kompozitního materiálu pomocí in-situ depozitovaných stříbrných nanočástic na micelách z blokových kopolymerů
5P-12 V. Urbanová, M. Otyepka, R. Zbořil:
Fluorografen pro pokročilé elektrochemické senzory
5P-13 J. Filip, P. Skácelová, J. Oborná, E. Petala, R. Zbořil:
Využití redoxních vlastností nanomateriálů na bázi železa v technologiích čištění vod: laboratorní versus terénní zkušenosti