• Teorie, design a modifikace nových organických substancí a jejich molekulárních struktur
  • Studium fyzikálně-chemických vlastností experimentem i výpočtem
  • Organická elektronika, fotonika a sensory
  • Organická syntéza a katalýza
  • Medicinální chemie a biochemie
  • Průmyslová organická chemie
  • Organické molekuly v životním prostředí

Ukaž chemikům na sjezdu svou FORMU!

V rámci sekce Organické materiály bude probíhat soutěž o nejlepší „Funkcionalizovaný ORganický MAteriál“.

Ukaž chemikům v jaké formě je Tvůj výzkum a funkcionalitu Tvých organických substancí ať už formou přednášky nebo plakátového sdělení. Bez ohledu na to, zda jde o organický materiál pro organickou elektroniku, syntézu, katalýzu, farmacii či biochemii, podstatné jsou jeho přidané vlastnosti. Soutěžit se bude o tři ceny v celkové hodnotě 6.000,- Kč.

Pravidla soutěže: Organická substance musí být syntetizována nebo její vlastnosti studovány autorem prezentujícím svůj příspěvek na 68. sjezdu chemiků v Praze formou přednášky či posteru. O pořadí a udělení ceny rozhoduje garant sekce a komise jím učená. Účast v soutěži není limitována věkem.

První cena: 3.000,- Kč
Druhá cena: 2.000,- Kč
Třetí cena: 1.000,- Kč


Seznam přednášek:

PONDĚLÍ 5.9.2016 (místnost 418)

9:30 – 10:15 M. Kivala, N. Hammer, U. Meinhardt, B. D. Gliemann
N-heterotriangulenes as versatile platforms for the construction of nitrogen-doped polyaromatics
10:15 – 10:45 J. Čermák, T. Strašák, L. Červenková Šťastná, V. Bílková
Křemík jako větvící atom: ligandy, komplexy a iontové kapaliny

11:15 – 12:00 H. Macíčková Cahová
Od umělých DNA modifikací k nové přirozené modifikaci RNA

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 418)

9:30 – 10:15 O. Pytela
Počty a výpočty v organické chemii
10:15 – 10:45 M. Klikar, F. Bureš
Vliv strukturálního uspořádání push-pull chromoforů na jejich optoelektronické vlastnosti

11:15 – 11:30 L. Soukupová, J. Kolena
Zpracování koncentrátu mastných kyselin z rafinace rostlinných olejů na FAME kysele katalyzovanou esterifikací a transesterifikací
11:30 – 12:00 F. Bureš
Push-pull deriváty pyrazin-2,3-dikarbonitrilu jako efektivní fotoredox katalyzátory


Seznam posterů: 

6P-01 Z. Hricovíniová, M. Hricovíni, V. Brezová, P. Magdolen:
N-Aryl- and N-heteroaryl-β-D-glucuron amides as potential anticancer agents: synthesis and spectroscopic analysis
6P-02 Z. Hloušková, F. Bureš:
Push-pull chromofory ve službách fotoredox katalýzy
6P-03 J. Tydlitát, F. Bureš, J. Kulhánek:
3,4-Dinitrothiofen jako centrální jednotka v kvadrupolárních systémech
6P-04 C. A. Pujol, E. B. Damonte, J. Turjan, P. Capek:
The antiviral effect of Fagus sylvatica 4ome-glucuronoxylan sulfates
6P-05 J. Podlesný, F. Bureš:
3,6-Disubstituované deriváty 2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4-dionu
6P-06 P. Tisovský, M. Horváth, M. Cigáň, K. Jakusová, J. Filo, M. Gáplovský, A. Gáplovský:
Sensitive strongly basic anion sensing by pentafluorophenylhydrazones of isatin
6P-07 R. Šandrik, P. Tisovský, M. Cigáň, J. Donovalová, A. Gáplovský:
Synthesis of modified phenanthrolines – isatin structural pattern
6P-08 M. Lukáč, F. Devínsky, B. Horváth, I. Pechová:
Neočakávaná reakcia 1-fosfanorbornadién-2-karbaldehydu s alkoholmi v zásaditom prostredí
6P-09 L. Rišiaňová, N. Miklášová, J. Valentová, F. Devínsky:
Antiradikálová aktivita nových derivátov kurkumínu
6P-10 M. Kloda, I. Císařová, I. Němec:
Nové molekulární materiály pro nelineární optiku – produkty reakcí 3-amino-1,2,4-triazinu s kyselinou malonovou
6P-11 M. Kotova, E. Vyskočilová, L. Červený:
Selektivní hydrogenace butylsorbátu
6P-12 P. F. J. Lipiński:
Substituent effect in theoretical ROA spectra
6P-13 J. Cz. Dobrowolski, M. H. Jamróz, P. F. J. Lipiński:
On chiral graph topological indices of α-amino acids