• Polymerní materiály pro technické aplikace, komoditní plasty
  • Směsi polymerů, kompozity, nanokompozity a submikronová vlákna
  • Polymery v medicinálních aplikacích
  • Syntéza a charakterizace speciálních polymerů
  • Síťované a nesíťované elastomery
  • Polymery na bázi obnovitelých zdrojů
  • Degradace, stabilizace a recyklace polymerů

 

Seznam přednášek: 

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 315)

14:45 – 15:15 P. Sysel, A. Patrova, J. Vyšohlíd
Membrány na bázi polyimidů pro separaci plynů
15:15 – 15:30 J. Kulicek, P. Gemeiner, M. Mičušík, Ľ. Švorc, M. Omastová
Comparison of chemical and electrochemical preparation of polypyrrole/multiwall carbon nanotube nano¬composites for solar cells application
15:30 – 15:45 M. Prochazka, I. Votta, M. Valentin, M. Omastova, P. N. Stavrinou, N. Stingelin
Nanoindentation testing of titanium oxide hydrate/polyvinyl alcohol thin films after post deposition annealing
15:45 – 16:00 R. Kalousková, H. Minaříková, Z. Jouklová
Chemická odolnost měkčených směsí PVC
16:00 – 16:15 J. Jůza, I. Fortelný
Komplikace u modelů tokem indukované koalescence ve viskoelastické matrici
16:15 – 16:30 O. Vopička, D. Radotínský, K. Pilnáček, M. Lanč, P. Číhal, A. Randová, K. Friess
Sorpce plynů, par a jejich směsí ve sklovitých a kaučukovitých polymerech: univerzální popis GAB modelem vícevrstvé adsorpce?

STŘEDA 6.9.2016 (místnost 315)

9:30 – 10:00 P. Štenclová, J. Svoboda, J. Vohlídal
Příprava a vlastnosti konjugovaných metalo-supramolekulárních polymerů rozpustných v alkoholech
10:00 – 10:15 I. Novák, M. Valentin, M. Mičušík, M. Lehocký, J. Prachár
Antibacterial treatment of poly(lactic acid) by effect of radiofrequency plasma
10:15 – 10:30 M. Janata, V. Raus, E. Čadová
Nový pohled na ATRP polymerizaci POSS monomerů do vysokých polymerizačních stupňů
10:30 – 10:45 J. Brožek, D. Lennerová, F. Kovanda, D. Jaksch, L. Malinová
Mechanismus polymerace ε-kaprolaktamu a exfoliace vrstevnatých plniv


Seznam posterů: 

7P-01 P. Jurkovič, I. Novák, J. Prachár, O. Žigo, J. Matyšovský:
Study of polyamide surface treatment by plasma and adhesion to rubber by collagen addition
7P-02 I. Novák, I. Krupa, O. Žigo, J. Prachár, J. Matyašovský, P. Jurkovič:
Thermal and mechanical properties of graphite-based polyolfin micro composites
7P-03 I. Novák, I. Krupa, Z. Nógellová, O. Žigo, J. Prachár, J. Matyašovský, P. Jurkovič:
Investigation of datle wood-based composites behavior
7P-04 Z. Nógellová, D. Jochec Mošková, M. Sedničková, Ľ. Jankovič, P. Komadel, I. Chodák:
Reologická charakterizácia plnív na báze vrstevnatých ílov v kompozitoch s polymérnou matricou
7P-05 J. Matyašovský, P. Jurkovič, P. Duchovič, I. Novák:
Výskum možností využitia prírodných polymérov z kožiarskych odpadov
7P-06 K. Piechocki, M. Kozanecki:
Polymer hydrogels as future materials – potential application