• Koordinační chemie
 • Organometalická chemie
 • Chemie prvků hlavních skupin
 • Chemie přechodných prvků
 • Chemie lanthanoidů
 • Spektroskopie a fotochemie anorganických sloučenin a materiálů
 • Magnetické vlastnosti anorganických sloučenin a materiálů
 • Katalýza s využitím anorganických sloučenin a materiálů
 • Medicínské a biologické využití anorganických sloučenin a materiálů
 • Charakterizace látek v pevné fázi
 • Anorganické materiály a jejich využití
 • Teoretické/výpočetní aspekty anorganické chemie
 • Průmyslová anorganická chemie
 • Anorganická elektrochemie a analýza

Seznam přednášek:

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 318)

9:30 – 10:00 M. Horáček
Sloučeniny kovů 4. skupiny s cyklopentadienylovými a dusík obsahujícími ligandy
10:00 – 10:15 M. Pižl, I. Hoskovcová, S. Záliš
IR spektra komplexů kovů první přechodné řady: experimentální a DFT studie
10:15 – 10:30 R. Boča, C. Rajnák
Single molecule magnets based upon mononuclear Co(II) complexes
10:30 – 10:45 M. Novák, R. Jambor, Z. Růžičková
Hydrosilylační reakce indukované N→Si intramolekulární koordinací

11:15 – 11:45 R. Jambor
Chemie nízkovalentních sloučenin prvků 14. skupiny
11:45 – 12:00 M. Machata, I. Nemec, R. Herchel, R. Marx, J. Van Slageren, Z. Trávníček
Magnetizmus jednojadrových Mn(III) komplexov schiffových báz
12:00 – 12:15 P. Urbanovský, J. Kotek, P. Hermann, M. Botta, F. Carniato, D. Jirák
pH responzívne kontrastné látky pre angioMRI

14:00 – 14:15 T. Řičica, R. Jambor, Z. Růžičková
Příprava prvků 13. skupiny v nízkém oxidačním stavu
14:15 – 14:30 I. Matulková, I. Císařová, I. Němec
Molekulární systémy s potenciálním využitím v nelineární optice a jejich studium pomocí rentgenové difrakce a vibrační spektroskopie

14:45 – 15:15 I. Němec, I. Matulková, I. Císařová, R. Gyepes, M. Kloda
Anorganické anionty – klíčové nástroje krystalového inženýrství molekulárních materiálů pro nelineární optiku
15:15 – 15:30 P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček
Heptakoordinované komplexy Mn(II), Fe(II), Co(II) a Ni(II) s 15-členným pyridínovým makrocyklickým ligandom; syntéza, štruktúra, magnetické a redoxné vlastnosti
15:30 – 15:45 M. Izakovič, Z. Lukačovičová, I. Ondrejkovičová, M. Koman
Príprava a vlastnosti tetrachlorido-železitanov vybraných protonizovaných derivátov pyridínu
15:45 – 16:00 M. Zábranský, I. Císařová, P. Štěpnička
Hybridní fosfinoferrocenové ligandy s methylenovými spojkami
16:00 – 16:15 P. Bartoš, M. Nečas
Coordination polymers of lanthanide


Seznam posterů:

2P-01 L. Lintnerová, J. Valentová, F. Devínsky :
Syntéza a štúdium antiradikálovej aktivity meďnatých komplexov s ligandami typu redukovaných Schiffových báz
2P-02 J. Švorec, M. Puchoňová, J. Pavlik, D. Valigura:
Salicylátomeďnaté komplexy s kofeinom: EPR charakterizácia a DFT výpočty
2P-03 M. Guricová, Z. Smékal, I. Hoskovcová:
Syntéza a vlastnosti komplexů Co(II), Ni(II) a Cu(IIi) s pyridoxaltaurinátem
2P-04 M. Mucha:
Reakce vysokopecní strusky s vodou
2P-05 N. Miklášová, E. Fischer-Fodor, R. Mikláš, F. Devínsky:
Biologicky aktívne paládnaté komplexy derivátu kurkumínu na ľudské nádorové kmeňové bunky hrubého čreva a pečene
2P-06 F. Koucký, J. Kotek, I. Císařová:
19F-MRI konstrastní látky využívající ionty d-kovů
2P-07 J. Pavlik, M. Puchoňová, J. Moncoľ, D. Valigura:
Magnetická výmenná interakcia v meďnatých komplexoch sprostredkovaná vodíkovými väzbami
2P-08 J. Šulc, L. Mastný, T. F. Kubatík, M. Janata, V. Brožek:
Preparation of aluminum phosphide by reactive spark plasma sintering
2P-09 L. Karolová, Ž. Dohnalová, J. Luxová :
Vliv mineralizátorů na pigmentově-aplikační vlastnosti kasiteritových pigmentů
2P-10 M. Puchoňová, J. Moncoľ, V. Jorík, D. Valigura :
Štruktúrne modifikácie salicylátomeďnatých komplexov s n-metylnikotínamidom
2P-11 Z. Puterová-Tokárová, J. Kožíšek, R. Boča:
Magnetostructural correlations in Schiff-base copper(II) complexes derived from aminoacids
2P-12 M. Vavra, M. Hegedüs, K. Ráczová, E. Čižmár:
Kryštálová štruktúra a magnetické vlastnosti 3D zlúčeniny obsahujúca kyanidové Cu(II)–CN–Cr(III) mostíky
2P-13 B. Vranovičová, R. Boča:
Použitie chemometrických metód pri štúdiu J-magnetoštruktúrnych korelácií
2P-14 J. Mlynáriková, M. Boča, E. Hadzimová:
Objemové vlastnosti roztavených fluoridových systémov MF–K2TaF7 (MF = LiF, NaF, KF)
2P-15 F. Šimko, A. Rakhmatullin, M. Kontrík, P. Florian, Z. Netriová, C. Bessada:
Formation of new rubidium oxofluoroaluminate in RbFAl2O3 system