• Petrochemie a organická technologie
  • Ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva
  • Anorganická technologie, katalýza, materiálové inženýrství
  • Biotechnologie
  • Technologie pro ochranu prostředí

Seznam přednášek:

STŘEDA 7.9.2016 (místnost 219)

9:30 – 10:00 J. Lederer
Potenciál uhlí pro výrobu klíčových chemikálií
10:00 – 10:20 V. Danielik , J. Jurišová, P. Fellner, M. Králik
Utilization of flue gas desulphurization gypsum into ammonium sulphate fertilizer
10:20 – 10:40 E. Kubiňáková, J. Híveš
Low temperature sodium cryolite electrolytes with higher addition of AlF3

11:15 – 11:45 E. Hájeková, P. Benžová, P. Hudec, M. Horňáček
Pyrolýza odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov
11:45 – 12:15 J. Lederer
Omezování negativních environmentálních dopadů při výrobě paliv a petrochemikálií


Seznam posterů: 

8P-01 J. Jurišová, V. Danielik, P. Fellner, M. Králik:
Calcium carbonate prepared from the flue gas desulphurization gypsum
8P-02 H. Porschová, H. Parschová :
Porovnání různých anexů při opakované sorpci uranu z vody
8P-03 M. Němeček, H. Parschová:
Odstraňování chromanů z vodných roztoků pomocí chelatačních sorbentů
8P-04 A. Chochulová:
We bring nature to your flavour