• Teorie instrumentace, metodologie
  • Kinetika termických reakcí
  • Metody termické analýzy v libovolné oblasti chemického výzkumu

Zvané přednášky:

prof. Ing. Jaroslav Šesták, DrSc.: Temperature and its meaning under varying (even extreme) conditions: From Newton cooling law to theoretical thermal analysis and even further

Ing. Jana Shánělová, Ph.D.: Krystalizační mechanismus a jeho projevy v kinetické analýze


Seznam přednášek:

PONDĚLÍ 5.9.2016 (místnost 219)

9:30 – 9:50 Ocenění členů odborné skupiny termické analýzy
9:50 – 10:25 J. Šesták, P. Holba
Temperature and its meaning under varying conditions: from newton cooling law to theoretical thermal analysis and even further
10:25 – 10:45 E. Fueglein
About the use of a software-based library for characterization of thermoanalytical data

11:15 – 11:35 G. Hotová, V. Slovák
Termoanalytické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
11:35 – 11:55 E. Kinnertová, P. Veselá, V. Slovák
Tání jako míra polykondenzace resorcinolu a formaldehydu ve vodném roztoku
11:55 – 12:15 P. Veselá, P. Buchta
Termická studie pyrolýzy organických xerogelů na bázi furfuralu

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 219)

9:30 – 10:05 J. Shánělová
Krystalizační mechanismus a jeho projevy v kinetické analýze
10:05 – 10:25 P. Šimon, T. Dubaj, Z. Cibulková
Isoconversional methods – how to apply them correctly?
10:25 – 10:45 V. Slovák, J. Štefelová
Kinetika pyrolýzy nanovláknitých celulosových materiálů

11:15 – 11:35 P. Bělina, P. Šulcová
Studium syntézy vybraných spinelových sloučenin pomocí metod termické analýzy
11:35 – 11:55 B. Smetana, S. Zlá, M. Kawuloková, A. Kalup, J. Dobrovská, O.
Martiník, P. Dostál
Liquidus, solidus and other phase transition temperatures and heat capacity of low carbon steel
11:55 – 12:15 P. Šulcová
Aktivity odborné skupiny termické analýzy


Seznam posterů: 

9P01 P. Holba, J. Šesták, T. Kovařík, P. Martinec, J. Kadlec: CENTEM:
Thermoanalytical center at the Czech Westbohemian University and its international cooperative program
9P-02 A. Kalup, S. Zlá, M. Kawuloková, L. Řeháčková, J. Beňo, J. Dobrovská, B. Smetana:
Thermal analysis of steel