• Aktuální problémy výuky chemie na úrovni vysokých, středních a základních škol a jejich řešení
  • Popularizace chemie v různých oblastech a sférách současné společnosti
  • Vývoj chemie a chemického průmyslu
  • Historie výuky chemie
  • Významné osobnosti z oblasti vědy, průmyslu a školství

Seznam přednášek:

PONDĚLÍ 5.9.2016 (místnost 213)

9:30 – 10:00 P. Zachař
Česká společnost chemická – 150 let
10:00 – 10:30 A. Mittnerová, K. Grecová, K. Zdeňková, P. Šmejkalová, V. Popová
Studium a další působení žen na vysoké škole chemickotechnologické v Praze, proměny v průběhu posledních 100 let
10:30 – 11:00 M. Novák
Pokusy o znázornění struktury benzenu v 19. století

11:15 – 11:30 P. Koloros
Jak a co učit v chemii
11:30 – 11:45 J. Prášilová
Směřujeme učitele k aktivní výuce
11:45 – 12:00 P. Pařík
Organické molekuly jako aktéři popularizačních akcí Univerzity Pardubice


Seznam posterů:

do sekce Chemické vzdělávání a historie chemie nebyl přihlášen poster