• Počítačová statistická analýza experimentálních dat, především s využitím technik jako jsou exploratorní analýza dat, konfirmatorní analýza dat, ANOVA, lineární a nelineární regrese, kalibrace, aproximace a extrapolace, výstavba regresního modelu, propagace nejistot, správná laboratorní praxe,vícerozměrná analýza dat, analýza hlavních komponent, faktorová analýza, kanonická korelační analýza, diskriminační analýza, logistická regrese, analýza shluků, vícerozměrné škálování, korespondenční analýza, regulační diagramy, kontrola jakosti, predikce struktury molekul, analýza obrazu.
  • Ostatní techniky interaktivní počítačové analýza dat jsou vítány.

Seznam přednášek:

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 213)

14:45 – 15:00 S. Dulanská, Ľ. Mátel, M. Nodilo
Nová metóda pre stanovenie 90Sr v kostiach
15:00 – 15:15 L. Menšík, E. Kunzová, K. Komprdová, J. Kulhavý, M. Meloun
Statistická analýza chemických vlastností (parametrů) u zemědělských a lesních půd metodou hlavních komponent a exploratorní analýzou vícerozměrných dat
15:15 – 15:30 L. Husáková, M. Šafránková, I. Urbanová, T. Šídová
The use of fractional factorial design for optimization of direct determination of be in soil and sediment samples by HR-CS-ETAAS with slurry sampling
15:30 – 15:45 T. Pekárek
Využití analýzy hlavních komponent při screeningu polymorfních
forem a solí Ramonovou spektroskopií ve farmaceutickém vývoji
15:45 – 16:00 T. Šídová, L. Husáková, I. Urbanová
Development of a simple and fast microwave-assisted extraction method for trace element determination in fly ash samples using

STŘEDA 7.9.2016 (místnost 213)

9:30 – 10:00 M. Meloun, Z. Ferenčíková, M. Javůrek
Porovnání rozlišovací schopnosti regresní analýzy spekter a spolehlivosti výpočtu disociačních konstant programy SQUAD(84) a SPECFIT/32
10:00 – 10:15 J. Handl, V. Mužáková, M. Meloun
Analýza vlivu rizikových faktorů na profilu mastných kyselin membrán erytrocytů při zánětlivé reakci po implantaci koronárního stentu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční
10:15 – 10:30 L. Pilařová, M. Meloun, T. Pekárek
Disociační konstanty léčiva eltrombopagu nelineární regresí UV/VIS-spekter a porovnání s odhady z potenciometrické pH titrace

11:15 – 11:30 V. Pata
Aplikace nelineární regrese při volbě modelů jakosti povrchů
11:30 – 11:45 L. Leišová-Svobodová, M. Meloun
Nalezení vhodného modelu pro popis reakce taqman real-time PCR stanovení fytopatogenní houby Pyrenophora teres v pletivech hostitele Hordeum vulgare
11:45 – 12:15 V. Dillingerová, T. Vaculovič, V. Kanický, N. Venclová, K. Tomková, E. Černá
Využitie LA-ICP-MS pre forenznú analýzu skla


Seznam posterů:

10P-01 M. Hricovíni:
NMR and DFT analysis of 3D structure and spin-spin coupling constants in heparin pentasaccharide