• Strategický management v chemickém průmyslu
 • Osobitosti marketingu chemických produktů
 • Investiční rozhodování v chemickém průmyslu
 • Dodavatelské systémy a logistika v chemickém průmyslu
 • Finanční management a controlling v chemickém průmyslu
 • Fuze a akvizice v  chemickém průmyslu
 • Management rizika a krizové řízení v chemickém průmyslu
 • Business Intelligence a Competitive Intelligence v chemii
 • Reengineering v chemickém průmyslu
 • Řízení inovací v chemickém průmyslu
 • Průmyslové inženýrství v chemickém průmyslu
 • Aplikace kvantitativních metod v procesu řízení podniků chemického průmyslu
 • Řízení intelektuálního kapitálu v chemickém průmyslu

Seznam přednášek:

PONDĚLÍ 5.9.2016 (místnost 414)

9:30 – 9:45     Zahájení sekce
9:45 – 10:00  
H. Lošťáková, V. Vlčková, M. Jelínková
Interconnection between chemical companies and their customers – the basis for strengthening competitiveness of chemical companies in the current market environment
10:00 – 10:25  J. Kajanová
Perspektívy chemického priemyslu v SR
10:25 – 10:50  D. Baran, Z. Bělohlav
Interdisciplinary five-year masters program graduete profile technology, management and economics in chemistry

11:15 – 11:40  J. Rančák
Řízení rizik v podniku
11:40 – 12:05 I. Souček
Results of the Czech chemical industry in 2015 in european context
12:05 – 12:30 D. Baran
Controlling and management system

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 414)

9:30 – 9:55  D. Strachotová
Využití metod průmyslového inženýrství v podnikové praxi
9:55 – 10:20 M. Botek
Employee turnover in ceramic plant
10:20 – 10:45 J. Klečka
Vývoj hodnotové produktivity podniků ve vybraných odvětvích při cestě z krize 2010–2014

11:15 – 11:40 O. Kutnohorská
Značky kvality českých potravin
11:40 – 12:05 S. Grosová, I. Gros
Nákupní strategie v podmínkách dodavatelských systémů

14:45 – 16:30 Diskuse, kulatý stůl

STŘEDA 7.9.2016 (místnost 414)

9:30 – 10:45 Diskuse, kulatý stůl


Seznam posterů: 

do sekce Ekonomika a řízení chemického průmyslu nebyl přihlášen poster