Ocenění

Zahájení sjezdu – neděle 4.9.2016

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC   – Hanušova medaile

prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. – Hanušova medaile

Ing. Mária Omastová, DrSc. – Čestné členství v české společnosti chemické

Ing. Hana Macíčková Cahová – Cena Alfreda Badera za biorganickou chemii za rok 2016

Ceny Shimadzu – pondělí 5.9.2016

 1. Martina Komendová, Monolitická kapilární kolona s integrovaným elektrochemickým detektorem, Univerzita Pardubice
 2. Lucie Habartová, Ramanova spektroskopie pro IN VIVO klinickou diagnostiku karcinomu plic, VŠChT v Praze
 3. Petra Darebná, Změny glykosylace u pacientů s hepatocelulárním a kolorektálním karcinomem kvantifikované pomocí FT‑ICR a MRM, Biocev – Mikrobiologický Ústav AV ČR

FORMA: Funkcionalizovaný ORganický MAteriál – středa 7.9.2016

 1. Milan Klikar, Vliv strukturálního uspořádání push-pull chromoforů na jejich optoelektronické vlastnosti, Univerzita Pardubice
 2. Lucia Rišiaňová, Antiradikálová aktivita nových derivátov kurkumínu, Univerzita Komenského
 3. Zuzana Hloušková, Push-pull chromofory ve službách fotoredox katalýzy, Univerzita Pardubice

IUPAC Poster Prize – středa 7.9.2016

 • Kseniya Popovich, Nanohybrid systems based on scintillating nanoparticles for x-ray induced photodynamic therapy, ČVUT Praha
 • Filip Koucký, 19F-MRI kontrastní látky využívající ionty d-kovů, Univerzita Karlova

Soutěž o nejlepší příspěvek studenta Univerzity Pardubice – cena rektora Univerzity Pardubice – středa 7.9.2016

 1. Jiří Handl, Analýza vlivu rizikových faktorů na profilu mastných kyselin membrán erytrocytů při zánětlivé reakci po implantaci koronárního stenu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční
 2. Zuzana Hloušková, Push-pull chromofory ve službách fotoredox katalýzy
 3. Lucie Pilařová, Disociační konstanty léčiva eltrombopagu nelineární regresí UV/Vis spekter a porovnání s odhady z potenciometrické pH-titrace

Soutěž o nejlepší příspěvek všech studentů do 35 let – cena rektora Univerzity Pardubice – středa 7.9.2016

 1. Peter Urbanovský, pH responzívne kontrastné látky pre angioMRI, Univerzita Karlova
 2. Petra Veselá, Termická studie pyrolýzy organických xerogelů na bázi furfuralu, Ostravská Univerzita
 3. Roman Bleha, Spectroscopic discrimination of bee pollen samples, VŠChT Praha