NEDĚLE 4.9.2016 (aula FF UK)

od cca 17:00
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h.c., FRSC, UOCHB AV ČR a UK Praha
Překvapivé objevy ve světě nekovalentních interakcí

PONDĚLÍ 5.9.2016 (místnost 207)

8:30 – 9:15
prof. Pavel Kočovský, DSc., FRSE, PřF UK Praha
Aldolová reakce a organokatalýza: principy, mechanismus a použití v enantioselektivní syntéze

13:15 – 14:00
Dr. Ing. Jan Macák, CEMNAT FCHT Universita Pardubice
Fotovoltaické procesy na nanotubulární titanii a hybridních chromoforech

ÚTERÝ 6.9.2016 (místnost 207)

8:30 – 9:15
Ing.Martin Kuchař, Ph.D., VŠCHT v Praze
Kontrolované látky z pohledu vědce a kriminalisty

13:15 – 14:00
doc. Ing. Albert Breier, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
P-glykoprotein – membránový transportér spôsobujúci viacliekovú rezistenciu nádorových tkanív (Implikácie pre návrh efektívnych chemoterapeutík)

STŘEDA 7.9.2016 (místnost 207)

8:30 – 9:15
Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D., L’Oreal
Moderní chemie v kosmetice