Chemici z Čech a Slovenska se po letech opět sejdou v Praze!

Novotného Lávka 200/5, Praha 1

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi potěšení pozvat jménem organizačního výboru všechny české i slovenské chemiky na 68. sjezd chemiků, který se po řadě let bude konat opět v Praze. Ačkoliv se chemické sjezdy v Praze nekonaly často, vraceli se do kolébky naší společnosti chemici při všech významných příležitostech. Vzpomeňme zde „Jubilejní 25. sjezd“ ke 100. výročí založení chemické společnosti konaný v Praze ve dnech 4.–8.7. 1966. Jubilejní sjezd přilákal 518 účastníků, kteří přednesli celkem 84 příspěvků – čísla o kterých jsme mohli na posledních Sjezdech chemiků pouze snít. Využívám proto této příležitosti a apeluji nejen na členy ČSCH, ale na všechny chemiky a přátele chemie – přijďte, přijeďte, zúčastněte se sjezdu! Sjezdy chemiků si organizujeme my sami pro nás a jsou jednou z nejvýznamnějších součástí našeho spolkového života. Při organizaci odborného programu letošního sjezdu dostaly velký prostor odborné skupiny, doufáme proto, že si každý z vás najde v programu „tu svou chemii“.

68. sjezd chemiků se koná v roce, ve kterém společně oslavíme 150. výročí založení ČSCH. Jak jistě víte, historie ČSCH přímo navazuje na Spolek českých chemiků, který vznikl v roce 1872 zásluhou profesorů Šafaříka, Štolby, Preise a Bauera a na Studentský přírodovědný spolek Isis, založený již v roce 1866. ČSCH je tak nejstarší českou chemickou odbornou společností. Pod hlavičkou oslav tohoto významného výročí proběhne řada akcí, o kterých vás budeme průběžně informovat na webových stránkách společnosti a na Facebooku. Hlavní část oslav proběhne právě na letošním Sjezdu chemiků.

Těšíme se na viděnou na sjezdu.

Jan John, předseda ČSCH

Mapa